CAB

CAB veri tabanı 1973’den günümüze 9 milyonun üzerinde özet bilgi sunan bibliyografik bir veritabanıdır. 130,000’in üzerinde tam metin kayıt içerir. Yılda 10,000 yeni kayıt eklenmektedir. Yıllık olarak eklenen 7.000 derginin yanında kitaplar, kitap bölümleri, gri yayınlar, konferans bildirilerini de içerir.

 

Erişim adresi: CAB