EbscoHost Veri Tabanları

EbscoHost Veri Tabanı

E- Dergi

Tam metin

İşletme, Yönetim, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Mühnedislik  ve Tıp gibi farklı disiplinlerde 12.544 dergiye tam metin erişim.

Abonelik, IP tanımlı, (TÜBİTAK- EKUAL)