ILL - Belge Sağlama

Araştırmacılara verilen Belge Sağlama Hizmetlerinin amacı, Maltepe Üniversitesi kütüphanesinde mevcut olmayan kaynakları, (makale, kitap vb.)kurum dışı bilgi kaynaklarından yararlanarak sağlamaktır.

Kütüphane koleksiyonunda olmayan makale vb. gibi istekler için web sayfasındaki "Belge Sağlama Formu" doldurularak kütüphaneden istenmektedir.

Yurtiçi tez istekleriniz YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Makale istekleri yurt içindeki kütüphanelerden veya ULAKBİM'den sağlanabilmektedir. Makalelerin fotokopi ve kargo ücreti kullanıcı tarafından ödenmektedir.

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan kitaplar “kütüphanelerarası ödünç alma" (ILL) sistemiyle üniversite kütüphanelerinden sağlanmakta ve ödünç verilmektedir. Diğer Kütüphanelerden yayın talebi için ilgili kütüphanenin katalog kaydının [email protected]adresine e - posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Bu hizmetten Maltepe Üniversitesi akademik personeli ödünç alarak yararlanabilir ; doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin kütüphane içinde yararlanmalarına izin verilmektedir.
  • Ödünç kitap istekleri kargo ile gönderilmektedir.
  • İstekler en geç bir hafta içinde sonuçlanır.
  • Ödünç alınan kaynak kullanıcıya imza karşılığı verilir.
  • Ödünç alınan kitabın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, kitabın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir. 
  • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için  katalog kaydının doğru iletilmesi gerekmektedir.
  • İstek yapan kullanıcı, kaynağı telif hakkını ihlal etmeden kullanmayı kabul eder.
  • Kütüphaneden çıkarılmasına izin verilmeyen kaynak, kütüphane içerisinde kullanılır.

Maltepe Üniversitesi mensubu olmayan araştırmacılar, kütüphanemizdeki ödünç kitap taleplerini kendi kütüphanelerine başvurarak yapabilirler.