Kütüphane Kuralları

 

 • Maltepe Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli kütüphane üyesidir ve ödünç kitap alabilirler.
 • Ödünç kitap alımlarında  Maltepe Üniversitesi öğrenci kimliği veya personel kimliğinin gösterilmesi zorunludur.
 • Ödünç alınan kitaplar başka kişilere devredilemez.
 • Ödünç alınan kitaplar süresi sonunda iade edilmediği takdirde her geçen gün için gecikme cezası uygulanır. Ceza miktarı her akademik yıl başında Başkan tarafından belirlenir ve Rektörlük onayıyla yürürlüğe girer.
 • Ödünç verme işlemleri kütüphanenin kapanış saatinden 15 dakika önce sona erer.
 • Kapanış saatine 15 dakika kala kullanıcıların çıkması sağlanır ve kütüphane görevlisi tarafından kontrol işlemleri yapılır.
 • Yıpratılan ve kaybedilen gereçler (kitap, dergi, vd) için güncel piyasa değerinin iki katı kadar ücret alınır.
 • Akademik ve idari personele 30 gün süreyle 10 kitap, lisans öğrencilerine 15 gün süre ile 3 kitap, lisansüstü ve doktora öğrencilerine 21 gün süreyle 3 kitap ödünç verilmektedir.
 • Ödünç alınan yayınlar başkası tarafından istenmediği takdirde yayınların süresi bir dönem daha uzatılabilir. Uzatma işlemi telefon ile de (0216 626 10 50 / 2051) yapılabilir.
 • Kütüphanemizde bulunan çalışma odaları en az 3 kişiden oluşan grupların kullanımı içindir. Odalar 2 saat süreyle ödünç verilir.
 • Üzerinde gecikmiş kitap bulunan okuyucular, bunları iade etmeden ödünç kitap alamazlar.
  Referans (başvuru) kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, almanaklar, bibliyografyalar), süreli yayınlar, kanun kitapları, tezler ve DVD / VCD koleksiyonları ödünç verilemez.
 • Fakültelerden gelen istek üzerine veya kütüphane yönetiminin kararı ile tespit edilen kitaplar rezerv bölümüne konur.  Rezerv kitaplar ve ders kitapları okuma salonundan dışarı çıkarılamaz.
 • Telif hakları gereği kitabın tamamından fotokopi çekilmez
 • Kütüphane gereçlerinin güvenliği elektronik olarak korunmaktadır. Kapı alarmı çaldığı takdirde o sırada kapıdan geçmekte olan kişinin üzeri aranır.
 • Herhangi bir usulsüzlük tespit edildiğinde kullanıcı hakkında yasal işlem uygulanır.
 • Üniversiteden ayrılan veya mezun olan kullanıcı, kütüphane ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığına dair belgeyi kütüphane yönetimine onaylatmak zorundadır.
 • Kurum dışından gelen kullanıcılar Rektörlüğümüzden yazılı onay alarak kütüphaneden yararlanabilirler, ancak ödünç kitap alamazlar.
 • Sözleşmeli olarak görev yapan akademik personel, ödünç kitap alabilmek için kütüphaneye üye olmak zorundadır.
 • Raflarda bulunamayan gereçler (kitap, dergi vd) için kütüphaneciye danışılması gerekmektedir.
 • Kitaplar, dergiler kullanıldıktan sonra raflara yerleştirilmemeli, masalarda bırakılmalıdır.
 • Kütüphane içinde cep telefonu ile konuşulması yasaktır.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır.
 • Kütüphanede sigara içilmesi yasaktır.
 • Kütüphanede yüksek sesle konuşmak ve gürültü yapmak yasaktır.