Ödünç Alma

  • Maltepe Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli kütüphane üyesidir ve ödünç kitap alabilirler.


 • Ödünç kitap alımlarında Maltepe Üniversitesi öğrenci kimliği veya personel kimliğinin gösterilmesi zorunludur.


 • Ödünç alınan kitaplar başka kişilere devredilemez.


 • Ödünç alınan kitaplar süresi sonunda iade edilmediği takdirde her geçen gün için gecikme cezası uygulanır. Ceza miktarı her akademik yıl başında Başkan tarafından belirlenir ve Rektörlük onayıyla yürürlüğe girer.


 • Yıpratılan ve kaybedilen gereçler (kitap, dergi, vd) için güncel piyasa değeri kadar ücreti alınır.


 • Prof. Dr. Erkut Özel, Prof. Dr. Nermi Uygur, Türker Acaroğlu ve Görsel-İşitsel arşivindeki materyaller, Nadir eserler koleksiyonu  ve referans eserleri (sözlükler, ansiklopediler, süreli yayınlar) kesinlikle ödünç verilmez. Sadece kütüphane içinde kullanılabilir.

 • Akademik personele 30 gün süre ile 10 kitap, İdari personele 15 gün süre ile 3 kitap, Lisans öğrencilerine 15 gün süre ile 3 kitap, Lisansüstü ve doktora öğrencilerine 21 gün süre ile 3 kitap ödünç verilmektedir.


 • Ödünç alınan yayınlar başkası tarafından istenmediği takdirde yayınların süresi iki dönem daha uzatılabilir. Uzatma işlemi telefon ile de (0216 626 10 50 / 2051) yapılabilir.


 • Üzerinde gecikmiş kitap bulunan okuyucular, bunları iade etmeden ödünç kitap alamazlar.


 • Telif hakları gereği kitabın tamamından fotokopi çekmek yasaktır.

 • Sözleşmeli olarak görev yapan akademik personel, ödünç kitap alabilmek için kütüphaneye üye olmak zorundadır.


 • Marmara Eğitim Kurumlarının diğer çalışanları ve öğrencileri "Marmara Eğitim Kurumları Vedat Günyol Kütüphanesi" ne başvurarak, ödünç kitap isteklerini yapabilirler.


 • Ödünç verme işlemleri kütüphanenin kapanış saatinden 15 dak. önce sona erer.


 • Kapanış saatine 15 dak. kala kullanıcıların çıkması sağlanır ve kütüphane görevlisi tarafından kontrol işlemleri yapılır.