Project Gutenberg

Gutenberg Elektronik Halk Kütüphanesi Projesi, başta klasik kitaplar olmak üzere web'de ücretsiz tam metin kitap sunmaktadır. 54.000 e-kitaba kitaba tam erişim sağlamaktadır. Kataloğa her yıl 1000 civarında kitap eklenmektedir

Erişim adresi: Gutenberg (Ücretsiz e-kitaplar)


The Complete Works of William Shakespeare


World Public Library