YAYINLARIMIZ

T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınlarının satışı ve dağıtımı Nezih Kitabevi'nde ve Seçkin Yayıncılık'ta yapılmaktadır.

NO YAYIN İSMİ HAZIRLAYAN FİYAT
1 Miras Hukuku Dersleri. Yeni Medeni Kanuna Göre Gözden Geçirilmiş.( 4.bs.) 2003 AYBAY, AYDIN Tükendi 
2 Soyut ve Somut Tasarım Olgusunda Anlatım Yöntemleri. 1998. İNAN, ÇİLER Tükendi
3 Radyo-Televizyon Haberciliği ve Metin Yazma-Röportaj Teknikleri. 1999. KAPTAN, ALİ 15,00 TL
4 1927'den Günümüze Anılarla Radyo- Televizyon. 2002 KAPTAN, ALİ 10,00 TL
5 A Guide to Study Skills. 2000. KÜÇÜK, SERAN 10,00 TL
6 Makro İktisat Teorisi ve Politikası ( 4.bs.) 2006 OKTAY, ERTAN 35,00 TL
7 Sinemaya Giriş. 2.bs. 1999. ONARAN, ALIM ŞERİF 20,00 TL
8 Türkiye'de Radyo ve Televizyon Düzeni. (1927-2000) 2000. SARMAŞIK, JALE 10,00 TL
9 Eski Vakıfların Yeni Sorunları.(Yazarın Bundan Önceki  Kitaplarına Kimi Eklerle) 2001 SUNGURBEY, İSMET 20,00 TL
10 Hayvan Hakları. 1999. SUNGURBEY, İSMET 17,50 TL
11 Spirit of Tenses in English. 1.bs. 2000. ŞENTÜRK, FARUK 15,00 TL
12 Living Sentence Patterns in English. [t.y.]. ŞENTÜRK, FARUK 15,00 TL
13 Competense in through Exercises 2001 ŞENTÜRK, FARUK Tükendi
14 Endüstiriyel Demokrasi 2006 2.bs. ÜNSAL, ENGİN 15,00 TL
15 "Sanayi Bölgeleri ve İsletmeleri Açısından Deprem" Paneli. 2000. YAMAMOTO TELLİ, GONCA(Haz.) 6,50TL
16 English For Law , 2.bs. 2006 KARSLI, İFAKAT Tükendi
17 Felsefe Söyleşileri. I- II.  2003 ÇOTUKSÖKEN, BETÜL(Yayına Haz.) Tükendi
18 Diferansiyel Denklemler, 2.bs.2006 EREN ŞABAN; RAZBONYALI MESUT 26,00 TL
19 Lineer Cebir,  2.bs. 2006 EREN, ŞABAN; RAZBONYALI, MESUT 25,00 TL
20 Uygarlığın Bam Teli. 2005 GÜNYOL, VEDAT   10,00 TL
21 Psychology for All. 2005      KÜÇÜK, SERAN       15,00 TL
22 Yaza-Yaşaya / Nermi Uygur'un Anısına. 2006 ÇOTUKSÖKEN, BETÜL ; ÇOTUKSÖKEN,YUSUF; ÖZKAN, KAAN 5,00 TL
23 Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı  Kurultayı: Bildiriler, İstanbul 11-12 Kasım 2005.     2006. Yay.Haz. ÇOTUKSÖKEN, YUSUF, NEYDİM, NECDET 8,00 TL
24 Felsefe Söyleşileri. III-IV   2006. Yay.Haz. ÇOTUKSÖKEN, BETÜL 9,00 TL
25 XX. Dilbilim Kurultayı Bildirileri : 12-13 Mayıs 2006, İstanbul              yay. haz. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf; YALÇIN, Nafi 20,00 TL
26 İstatistik ,2.bs. 2009 ÖZTÜRKCAN, MERİÇ 30,00 TL
27 Regresyon Analizi, 2009 ÖZTÜRKCAN, MERİÇ 25,00 TL
28 Üçüncü Kılıç : İzmir'in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin. 2006 ARI, KEMAL  
29 Külli Külliyat-ı Şems-i Rumi Mecmua-i Karnakkaş : Eski ve yeni Sazendelerden Sesler. 2008 Şems-i Rumi ; çev. Emine Şeyma Usta 80,00 TL
30 Mekan Örtüsü Tekstil Malzemesi.  2009 GEZER,HALE TURGAY 40,00 TL.
31 Anayasa Hukukunun Çalışma Yöntemleri. 2009 MÜLLER,FRIEDRİCH; çev. Bertil Emrah Oder...[ve öte.] ;yay.haz. Fazıl Sağlam 15,00 TL.
32 Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek : Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar = Rethinking the Philosophy of Law : Legal Theories, Constitutions and Human Rights yay. haz. İoanna Kuçuradi 15,00TL.
33 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları = Human Rights : 60 Years The Universal Declaration yay. haz. İoanna Kuçuradi 15,00TL.
34 21. Yüzyılın Başında İnsan Haklarını Korumada Karşılaşılan Sorunlar  yay. haz. İoanna Kuçuradi 15,00TL.
35 ERCP Kalkay, M. Nuri ; yay. haz. Oya Uygur Bayramiçli, A. Melih Özel 15,00TL.
36 Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplamaya Giriş = An Introduction to Quantum Computing Phillip Kaye, Raymond Laflamme,Michele Mosca ; çev. Kemal Köymen, İbrahim Türkyılmaz, Mustafa Şahin, İhsan Yılmaz 20,00TL.
37 Central Eurasian Studies : Past, Present and Future ed.Hisao Komatsu, Şahin Karasar, Timur Dadabaev, Güljanat Kurmangaliyeva  Ercilasun 40,00 TL.
38 Nail Güreli Kitaplığı : Bir Kitaplığın Öyküsü yay. haz. Nail Güreli 5,00 TL.
39 Felsefe Söyleşileri V- VI yay. haz. Betül Çotüksöken, Ahu Tunçel 15,00 TL.
40 Şiddet ve İnsan Hakları = Violence and Human Rights  yay. haz. İoanna Kuçuradi 10,00 TL.
41 Felsefe Söyleşileri VII-VIII  ed. Betül Çotuksöken, Dilek Arlı Çil 25,00 TL
42 Beşinci Balkan Ülkeleri Felsefe Semineri : Güneydoğu Avrupa'da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları = Fifth Balkan Countries Seminar of Philosophy : The Problem of Identities in South Eastern Europe and Human Rights  yay. haz. İoanna Kuçuradi 15,00 TL.
43 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları  Lütfi Aksoy 35,00 TL.
44 You Can : elementary A1 .A  Özden Özlü,  Canan Sarıkaya 30,00 TL
NO YAYIN İSMİ SAYI FİYAT
45 Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2002/1 2002/1 3,50 TL
46 Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2002/2 2002/2 4,00 TL
47 Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2003/1 2003/1 4,00 TL
48 Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2003/2 2003/2 2,50 TL
49 Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2004/1 2004/1 2,50 TL
50 Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2004/2 2004/2 -----
51 Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2005/1 02.01.2005  
52 Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2006/1 02.01.2006  
53 Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2007/1 2007/1  
54 Hukuk Fakültesi Dergisi 2002/1 2002/1 4,00 TL
55 Hukuk Fakültesi Dergisi 2002/2 2002/2 4,25 TL
56 Hukuk Fakültesi Dergisi 2003/1 2003/1  5,50 TL
57 Hukuk Fakültesi Dergisi 2003/2 2003/2  5,50 TL
58 Hukuk Fakültesi Dergisi 2004/1 : Prof. Dr. Ayferi Göze' ye Armağan 02.01.2004 20,00 TL
59 Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/1 2005/1 10,00 TL
60 Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/2 2005/2 10,00 TL
61 Hukuk Fakültesi Dergisi 2006/1 2006/1 15,00 TL
62 Hukuk Fakültesi Dergisi 2006/2 2006/2 15,00 TL
63 Hukuk Fakültesi Dergisi 2007/1 : Prof.Dr. Aydın Aybay' a Armağan 2007/1 20,00 TL
64 Hukuk Fakültesi Dergisi 2007/2 : Prof. Dr. Aydın Aybay'a Armağan 2007/2 20,00 TL
65 Hukuk Fakültesi Dergisi 2008/1 : Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı 1997/ 1998- 2007/ 2008 2008/1 20,00 TL
66 Hukuk Fakültesi Dergisi 2008/2 : Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı 1997/ 1998- 2007/ 2008 2008/2 20,00 TL
67 Hukuk Fakültesi Dergisi 2008/Özel Sayı : Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı 1997/ 1998- 2007/ 2008 : " İdarenin Demokratikleşmesi Süreci Olarak Saydamlık" 2008/Özel Sayı 15,00 TL
68 Hukuk Fakültesi Dergisi 2009/1 2009/1  
69 Hukuk Fakültesi Dergisi 2009/2 2009/2  
70 İletişim Fakültesi Dergisi 2000/1 2000/1  3,50 TL
71 İletişim Fakültesi Dergisi 2001/1 2001/1  4,00 TL
72 İletişim Fakültesi Dergisi 2002/1 02.01.2002  4,00 TL
73 İletişim Fakültesi Dergisi 2003/1 02.01.2003  6,00 TL
74 İ.İ.B.F Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi 2001/1 2001/1  3,50 TL
75 İ.İ.B.F Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi 2001/2 2001/2 4,00 TL
76 İ.İ.B.F Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi 2002/1 02.01.2002 4,00 TL
77 İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi 2003/1 2003/1 3,75 TL
78 İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi 2003/2 2003/2 3,75 TL
79 İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi 2004/1 2004/1 3,75 TL
80 İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi 2004/2 2004/2 3,75 TL
81 İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi 2005/1 2005/1 5,00 TL
82 Meslek Yüksekokulu Dergisi 2001/1 2001/1 4,50 TL
83 Meslek Yüksekokulu Dergisi 2001/2 2001/2 3,50 TL
84 Meslek Yüksekokulu Dergisi 2003/1 2003/1 4,00 TL