Yayınlarımız

 

    T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınlarının satışı ve dağıtımı Nezih Kitabevi'nde ve Seçkin Yayıncılık'ta yapılmaktadır.

1

AYBAY, AYDIN

Miras Hukuku Dersleri. Yeni Medeni Kanuna Göre Gözden Geçirilmiş.( 4.bs.) 2003

Tükendi 

 2

İNAN, ÇİLER

Soyut ve Somut Tasarım Olgusunda Anlatım Yöntemleri. 1998.

Tükendi

 3

KAPTAN, ALİ

Radyo-Televizyon Haberciliği ve Metin Yazma-Röportaj Teknikleri. 1999.

15,00 TL

4

KAPTAN, ALİ

1927'den Günümüze Anılarla Radyo- Televizyon. 2002

10,00 TL

5

KÜÇÜK, SERAN

A Guide to Study Skills. 2000.

10,00 TL

6

OKTAY, ERTAN

Makro İktisat Teorisi ve Politikası ( 4.bs.) 2006

35,00 TL

7

ONARAN, ALIM ŞERİF

Sinemaya Giriş. 2.bs. 1999.

20,00 TL

8

SARMAŞIK, JALE

Türkiye'de Radyo ve Televizyon Düzeni. (1927-2000) 2000.

10,00 TL

9

SUNGURBEY, İSMET

Eski Vakıfların Yeni Sorunları.(Yazarın Bundan Önceki  Kitaplarına Kimi Eklerle) 2001

20,00 TL

10

SUNGURBEY, İSMET

Hayvan Hakları. 1999.

17,50 TL

11

ŞENTÜRK, FARUK

Spirit of Tenses in English. 1.bs. 2000.

15,00 TL

12

ŞENTÜRK, FARUK

Living Sentence Patterns in English. [t.y.].

15,00 TL

13

ŞENTÜRK, FARUK

Competense in through Exercises 2001

Tükendi

14

ÜNSAL, ENGİN

Endüstiriyel Demokrasi 2006 2.bs.

15,00 TL

15

YAMAMOTO TELLİ, GONCA(Haz.)

"Sanayi Bölgeleri ve İsletmeleri Açısından Deprem" Paneli. 2000.

6,50TL

16

KARSLI, İFAKAT

English For Law , 2.bs. 2006

Tükendi

17

ÇOTUKSÖKEN, BETÜL(Yayına Haz.)

Felsefe Söyleşileri. I- II.  2003

Tükendi

18

EREN ŞABAN; RAZBONYALI MESUT

Diferansiyel Denklemler, 2.bs.2006

26,00 TL

19

EREN, ŞABAN; RAZBONYALI, MESUT

Lineer Cebir,  2.bs. 2006

25,00 TL

20

GÜNYOL, VEDAT  

Uygarlığın Bam Teli. 2005

10,00 TL

21

KÜÇÜK, SERAN      

Psychology for All. 2005     

15,00 TL

22

ÇOTUKSÖKEN, BETÜL ; ÇOTUKSÖKEN,YUSUF; ÖZKAN, KAAN

Yaza-Yaşaya / Nermi Uygur'un Anısına. 2006

  5,00 TL

23

Yay.Haz. ÇOTUKSÖKEN, YUSUF, NEYDİM, NECDET

Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı  Kurultayı: Bildiriler, İstanbul 11-12 Kasım 2005.     2006.

  8,00 TL

24

Yay.Haz. ÇOTUKSÖKEN, BETÜL

Felsefe Söyleşileri. III-IV   2006.

  9,00 TL

25

yay. haz. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf; YALÇIN, Nafi

XX. Dilbilim Kurultayı Bildirileri : 12-13 Mayıs 2006, İstanbul             

20,00 TL.

26

ÖZTÜRKCAN, MERİÇ

İstatistik ,2.bs. 2009

30,00 TL.

27

ÖZTÜRKCAN, MERİÇ

Regresyon Analizi, 2009

 25,00 TL.

28

ARI, KEMAL

Üçüncü Kılıç : İzmir'in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin. 2006

 

 

29

Şems-i Rumi ; çev. Emine Şeyma Usta

Külli Külliyat-ı Şems-i Rumi Mecmua-i Karnakkaş : Eski ve yeni Sazendelerden Sesler. 2008

 80,00 TL.

 

30

GEZER,HALE TURGAY

Mekan Örtüsü Tekstil Malzemesi.  2009

40,00 TL.

 

31

MÜLLER,FRIEDRİCH; çev. Bertil Emrah Oder...[ve öte.] ;yay.haz. Fazıl Sağlam

Anayasa Hukukunun Çalışma Yöntemleri. 2009

15,00 TL.

 

32

yay. haz. İoanna Kuçuradi

Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek : Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar = Rethinking the Philosophy of Law : Legal Theories, Constitutions and Human Rights

15,00TL.

 

33

yay. haz. İoanna Kuçuradi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları = Human Rights : 60 Years The Universal Declaration

15,00TL.

 

34

yay. haz. İoanna Kuçuradi

21. Yüzyılın Başında İnsan Haklarını Korumada Karşılaşılan Sorunlar 

15,00TL.

 

35

Kalkay, M. Nuri ; yay. haz. Oya Uygur Bayramiçli, A. Melih Özel

ERCP

 15,00TL.

 

36

Phillip Kaye, Raymond Laflamme,Michele Mosca ; çev. Kemal Köymen, İbrahim Türkyılmaz, Mustafa Şahin, İhsan Yılmaz

Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplamaya Giriş = An Introduction to Quantum Computing

 20,00TL.

 

 37

Editors Hisao Komatsu, Şahin Karasar, Timur Dadabaev, Güljanat Kurmangaliyeva  Ercilasun

Central Eurasian Studies : Past, Present and Future

40,00 TL.

 

 38

yay. haz. Nail Güreli

 Nail Güreli Kitaplığı : Bir Kitaplığın Öyküsü

 5,00 TL.

 

 39

yay. haz. Betül Çotüksöken, Ahu Tunçel

Felsefe Söyleşileri V- VI

15,00 TL.

 
 40  yay. haz. İoanna Kuçuradi Şiddet ve İnsan Hakları = Violence and Human Rights 10,00 TL.  
 41  ed. Betül Çotuksöken, Dilek Arlı Çil Felsefe Söyleşileri VII-VIII 25,00 TL  
 42  yay. haz. İoanna Kuçuradi Beşinci Balkan Ülkeleri Felsefe Semineri : Güneydoğu Avrupa'da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları = Fifth Balkan Countries Seminar of Philosophy : The Problem of Identities in South Eastern Europe and Human Rights 15,00 TL.  
 43  Lütfi Aksoy İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 35,00 TL.  
 44  Özden Özlü,  Canan Sarıkaya You Can : elementary A1 .A 30,00 TL  

 

 

 

 

   Süreli Yayınlar 

 

 

1

2002/1

Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

  3,50 TL

 

2

2002/2

Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

  4,00 TL

 

3

2003/1

Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

  4,00 TL

 

4

2003/2

Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

  2,50 TL

 

5

2004/1

Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

  2,50 TL

 

6

2004/2

Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

-----

 

7

2005/1-2

Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

 

 

8

2006/1-2

Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

 

 

9

2007/1

Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi

 

 

 

 

 

 

 

1

2002/1

Hukuk Fakültesi Dergisi

  4,00 TL

 

2

2002/2

Hukuk Fakültesi Dergisi

  4,25 TL

 

3

2003/1

Hukuk Fakültesi Dergisi

  5,50 TL

 

4

2003/2

Hukuk Fakültesi Dergisi

  5,50 TL

 

5

2004/1-2

Hukuk Fakültesi Dergisi : Prof. Dr. Ayferi Göze' ye Armağan

20,00 TL

 

6

2005/1

Hukuk Fakültesi Dergisi

10,00 TL

 

7

2005/2

Hukuk Fakültesi Dergisi

10,00 TL

 

8

2006/1

Hukuk Fakültesi Dergisi

15,00 TL

 

9

2006/2

Hukuk Fakültesi Dergisi

15,00 TL

 

10

2007/1

Hukuk Fakültesi Dergisi : Prof.Dr. Aydın Aybay' a Armağan

 20,00 TL.

 

11

2007/2

Hukuk Fakültesi Dergisi : Prof. Dr. Aydın Aybay'a Armağan

 20,00 TL.

 

 12

 2008/1

Hukuk Fakültesi Dergisi : Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı 1997/ 1998- 2007/ 2008

 20,00 TL

 

13

2008/2

Hukuk Fakültesi Dergisi : Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı 1997/ 1998- 2007/ 2008

 20,00 TL

 

14

2008/ Özel Sayı

Hukuk Fakültesi Dergisi : Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı 1997/ 1998- 2007/ 2008 : " İdarenin Demokratikleşmesi Süreci Olarak Saydamlık" = Tranzsparenz Als Demokratisierungsprozess in der Verwaltung

 15,00 TL

 

 15

 2009/1

 Hukuk Fakültesi Dergisi

 

 

16

 2009/2

 Hukuk Fakültesi Dergisi

 

 

 

 

 

 

 

1

2000/1

İletişim Fakültesi Dergisi.

  3,50 TL

 

2

2001/1

İletişim Fakültesi Dergisi.

  4,00 TL

 

3

2002/1-2

İletişim Fakültesi Dergisi 

  4,00 TL

 

4

2003/1-2

İletişim Fakültesi Dergisi

  6,00 TL

 

 

 

 

 

 

1

2001/1

İ.İ.B.F Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

  3,50 TL

 

2

2001/2

İ.İ.B.F Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

4,00 TL

 

3

2002/1-2

İ.İ.B.F Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

4,00 TL

 

4

2003/ 1

İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

3,75 TL

 

5

2003/2

İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

3,75 TL

 

6

2004/ 1

İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

3,75 TL

 

7

2004/2

İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

3,75 TL

 

8

2005/1

İ.İ.B.F. Ekonomik,Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi

5,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2001/1

Meslek Yüksekokulu Dergisi

4,50 TL

 

2

2001/2

Meslek Yüksekokulu Dergisi

3,50 TL

 

3

2003/1

Meslek Yüksekokulu Dergisi

4,00 TL

 

 

 

 

 

 

1

 

Meslek Yüksek Okulu Dergisi

 

 

2

 

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dergisi