Maltepe Üniversitesi | HeinOnline

HeinOnline

Paylaş

HeinOnline Veritabanı uluslararası alanda hukuk alanında, 70 milyondan fazla sayfadan oluşan ve yasal tarihin (arşiv) içeriğine erişim sağlar. 1100’den fazla süreli hukuk dergisi, ünlü hukukçular tarafından yazılmış hukukun her alanına yönelik çok sayıda klasik eser, Amerikan Mahkeme kararları ve mevzuatı, Nuremberg, Uluslararası Tahkim Odası, Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası yargı organlarının içtihatlarını bulmak mümkündür.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel