Maltepe Üniversitesi | İntihal.net

İntihal.net

Paylaş

     

İntihal.net (www.intihal.net) çevrimiçi kullanılabilecek bir benzerlik tespit yazılımıdır. Bir kaynakda benzerlik bulunması eserin benzerlik olduğu anlamına gelmemektedir.
İntihal.net programı genel olarak dokümanlar arasında aynı cümleleri (benzerlik bulunan cümleleri) bulmayı hedeflemektedir.
Eserdeki alıntının intihal olup olmadığını belirlemek akademisyenin kararına bağlıdır.

Kurumsal eposta adresleriyle kayıt olunmaktadır. 

Destek için: kutuphane@maltepe.edu.tr

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel