Maltepe Üniversitesi | IBM Micromedex DRUGDEX (Deneme erişimi)

IBM Micromedex DRUGDEX (Deneme erişimi)

Paylaş

IBM Micromedex DRUGDEX® Tıp, Eczacılık, İlaç çalışmaları yapan biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya bölümleriyle ilgili bilim dalları için bir kaynaktır. Tam referanslı, dozaj bilgisini de içeren tarafsız içeriktir. Farmakokinetik detaylar, uyarılar, etkileşimler,  karşılaştırmalı ilaç etkileri, endikasyon içi, endikasyon dışı ve  klinik uygulamalar ile kapsamlı ilaç kaynağıdır. Uluslararası ilaçları, FDA onaylı ve reçetesiz preparatları kapsar.

Son erişim tarihi: 4.9.2020

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel