Maltepe Üniversitesi | Library, Information Science & Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts

Paylaş

     

Kütüphane, Bilgi Bilimi ve Teknoloji Özetleri (LISTA) 560'tan fazla çekirdek dergiyi, yaklaşık 50 öncelikli dergiyi ve yaklaşık 125 seçici dergiyi indeksler; ayrıca kitaplar, araştırma raporları ve bildiriler. Konu kapsamı kütüphanecilik, sınıflandırma, kataloglama, bibliyometri, çevrimiçi bilgi alımı, bilgi yönetimi ve daha fazlasını içerir. Veritabanındaki kapsama alanı 1960'ların ortalarına kadar uzanmaktadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel