Deneme Veri Tabanları

Paylaş
Westlaw

Westlaw International veritabanı “Westlaw Next” platformunda yeni arayüzü ile  “Westlaw UK” veritabanına da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Tam metin erişim yeni adresleri üzerinden sağlanmaktadır.  Ayrıntılı bilgi ve kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Erişim bağlantısı: www.next.westlaw.com

Kullanıcı adı: DenemeSurec01

Sifre: London01

Legal Yayıncılık
  • Legal Yayıncılık tarafından oluşturulan “Online Legal Veri Tabanı” ile;

3000’den fazla makaleye,
600’den fazla dergiye,
400’den fazla kitaba,

 

  • “Legalbank” elektronik hukuk bankası içeriğinde yer alan milyonlarca

Kanun, KHK, Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Uluslararası Sözleşme,
Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik,
Tebliğ, vb. mevzuat belgesine, Yüksek Mahkeme Kararlarına (Yargıtay,
Danıştay, Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa
Mahkemesi, Sayıştay vb.), Dilekçe ve Belge örneklerine, Makalelere,
 68 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri ile uzmanlık
alanlarına göre ayrılmış içeriğe,
tek tıkla ve pratik bir şekilde erişim imkanı mevcuttur.


Kitap ve Dergilere erişim için: www.legal.com.tr
Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net
 
Rosetta Stone Library Solution

Dünya çapındaki farklı eğitim kademelerindeki 22.000’den fazla okul, 8.000’den fazla
özel şirket (Vodafone, Siemens, EasyJet, TripAdvisor, TDK, Hitachi…) ve 9.000’den
fazla ulusal/uluslararası kâr amacı gütmeyen organizasyon tarafından tercih edilen
Rosetta Stone Library Solution, dünyanın bir numaralı online dil eğitimi ve
öğretimi aracıdır.
Konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerini, insanların ana dillerini öğrenirken
kullandığı doğal yöntemlerle geliştiren, patentli ve ödüllü Dynamic Immersion
etkileşimli yaklaşımını kullanan Rosetta Stone Library Solution, 1.000’nin üzerindeki
değerlendirmeye göre, 5 yıldız üzerinden 4,7 puan alarak bu alanda en yüksek
puana sahip dil öğrenme aracıdır. İşte bu nedenle, dünyanın dört bir tarafında,
milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.

Son erişim tarihi: 31 Aralık 2018

Erişim için TIKLAYINIZ

Rosetta Stone Kullanım Kılavuzları:

Applied Science and Technology Source Ultimate

Applied Science & Technology Source Ultimate, önde gelen ticaret ve endüstri
dergilerinden, profesyonel ve teknik dergilere; özel konulara odaklanan süreli
yayınlardan, konferans bildirilerine ve çok daha fazlasına erişim sağlayan bilim, teknoloji
ve biyomedikal disiplinleri için hazırlanmış en kapsamlı tam metin veri tabanıdır.
Zengin ve geniş içeriği ile, bu alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini en iyi
şekilde destekleyen veri tabanı, ilgili bölümlerdeki araştırmacıların ve öğrencilerin birincil
danışma kaynağı konumundadır.

Son erişim tarihi: 31 Aralık 2018

Erişim için TIKLAYINIZ

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

CINAHL Complete

CINAHL indeksinde en çok okunan ve kullanılan, en kaliteli dergilerin bir çoğunu tam
metin olarak erişime sunan CINAHL® Complete veri tabanı; hemşirelik, ebelik, hasta
bakımı, destek sağlık bilimleri ve ilgili diğer tüm alanlar için yayımlanan temel dergileri
içeren, bu disiplinler için hazırlanmış dünyadaki en kapsamlı tam metin veri
tabanıdır. Hemşirelik ve ilgili sağlık disiplinlerini eksiksiz şekilde kapsayan veri tabanı,
Critical Care Nurse, British Journal of Nursing, Journal of Trauma Nursing, Nursing
Economics ve Online Journal of Issues in Nursing gibi en önde gelen dergilerin
birçoğunu gecikmesiz ve tam metin olarak içermektedir. Tam metin arşiv kapsamı
1937’ye yıllara kadar uzanan CINAHL® Complete, sunduğu hemşirelik, hasta bakımı
ve benzer sağlık literatürü ile bu alanlara yönelik bölümleri bulunan üniversiteler için
en temel kaynaktır.

Son erişim tarihi: 31 Aralık 2018

Erişim bağlantısı için TIKLAYINIZ

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

EconLit with Full Text

Ekonomi alanında dünyaca ünlü bir dernek olan American Economy Association’ın
temel danışma kaynağı olan EconLit’in içerdiğin tüm kayıtları bulunduran ve EBSCO
tarafından kapsamlı bir tam metin versiyon olarak sunulan EconLit with Full Text, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakülteleri’ndeki araştırmacılar için hazırlanan en temel veri tabanıdır.
Bu disiplinlerdeki öğrenciler ve araştırmacılar için en güvenilir tam metin koleksiyonu
sunan veri tabanı, American Economy Association dergilerini gecikmesiz olmak üzere,
yüzlerce dergi için tam metin erişim sunmaktadır. Annals of Economics & Finance,
Journal of Economic Integration Revue d’Economie Financière gibi önde gelen dergileri
içeren EconLit with Full Text, ayrıca The American Economic Review, Journal of
Economic Perspectives ve Journal of Economic Literature dergilerinin ilk sayıdan
itibaren tüm sayılarını kapsamaktadır.

Son erişim tarihi: 31 Aralık 2018

Erişim için TIKLAYINIZ

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

MEDLINE Complete

PubMed veri tabanının dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin derlemesi olan
MEDLINE® Complete, en önde gelen tıp ve sağlık bilimleri dergilerinin birçoğunu
gecikmesiz olarak erişime sunarak, tıp fakültelerindeki araştırmacılar için eşsiz bir
araştırma deneyimi sunar. Tıp alanında birincil danışma kaynağı olan ve bibliyografik
versiyonu, TUBİTAK ULAKBİM EKUAL kapsamında ‘istisnasız’ tüm üniversitelere
açık olan MEDLINE (PubMed) veri tabanında indekslenen dergilerin büyük bir
kısmını hiçbir sınırlama getirmeden tam metin olarak içermektedir. Kapsamlı bir arşiv
içeriği de sunan MEDLINE Complete, tıp literatürü içeriği açısından eksiksiz bir
araştırma aracı olup ana konu başlığı olan tıp alanının yanı sıra, eczacılık,
hemşirelik, veterinerlik ve hasta bakımı yönetimi gibi diğer ilgili alanlardaki
araştırmacılar için de yüksek kaliteli dergileri tam metin olarak sunar.

Son erişim tarihi: 31 Aralık 2018

Erişim için TIKLAYINIZ

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Philosopher's Index with Full Text

Ahlak, bilgi kuramı, etik ve felsefenin tüm alanları için hazırlanan en saygın ve hakemli
dergileri içerisinde bulunduran The Philosopher’s Index veri tabanı, güncelliği ve
kapsamlı bakımından, kendi alanında eşsiz bir tam metin veri tabanıdır. İçeriğindeki tam
metin dergilerin birçoğunu gecikmesiz olarak erişime sunan ve bu displindeki birçok
araştırmacı tarafından temel bir kaynak olarak nitelendirilen The Philosopher’s Index
with Full Text veri tabanında bulunan dergilerin hemen hemen hepsi hakemlidir. Küresel
bakış açısı ile diğer kaynaklara göre çok daha geniş bir perspektif sunan The
Philosopher’s Index with Full Text, 139 farklı ülkeden içerikler sunmaktadır. ABD ve
Birleşik Krallık kaynaklı dergilerin yanı sıra Avusturya, Çin, Hırvatistan, Fransa,
Almanya, Yunanistan, İtalya, Tunus ve Uruguay gibi 27 farklı ülkeden tam metin dergiyi
kapsamaktadır.

Son erişim tarihi: 31 Aralık 2018

Erişim için TIKLAYINIZ

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

JOVE

2006 yılında yayın hayatına başlayan, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakemli video veri tabanı JoVE (Journal of Visualized Experiments)’nin tüm paketleri üniversitemiz erişimine açılmıştır. Tanıtım ve kullanım klavuzu ektedir.
Erişim Adresi: www.jove.com
Erişim Tarihleri: 3 Aralık 2018– 3 Ocak 2019

TBLSC: The Biomedical & Life Science Collection

Koleksiyon, Nobel ve Lasker Ödülü alanlar dahil olmak üzere dünyanın önde gelen uzmanlarının 2.300'dan fazla özel hazırlanmış, animasyonlu derslerini içermektedir. Koleksiyon, uluslararası bir konferansa katılan uzmanların sunumunu izlemek veya bir derse konuk olarak katılan uzman bir hocanın konuşmasını dinlemek isteyen tüm araştırmacılara kolay erişim sağlaması açısından oldukça değerlidir.

Erişim Adresi: https://hstalks.com/biosci/
Erişim Tarihleri: 3 Aralık 2018– 31 Aralık 2018

Thieme MedOne

Thieme tıp ve yaşam bilimleri alanlarındaki elektronik ders kitaplarını içerir.

Erişim Tarihleri: 3 Aralık 2018– 31 Aralık 2018 

Erişim bağlantıları:

Tıp ve Kimya (Eczacılık) Dergilerihttps://www.thieme-connect.com/products/all/home.html 

MedOne Education (Ders Kitapları): https://medone-education.thieme.com

HukukTürk

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi faydalı servisler yer almaktadır. 

ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ

HukukTürk Veri Tabanı Kullanım Kılavuzu

EBSCOHost Sociology Source Ultimate

Kuzey Amerika, Afrika, Asya, Okyanusya, Avrupa ve Latin Amerika kaynaklı yüzlerce uluslararası tam metin dergi ile sosyoloji ve ilgili tüm diğer alanlara küresel bakış açısı getiren Sociology Source Ultimate, içerdiği tam metin ve hakemli tam metin dergi sayısı ve kapsamıyla, sosyoloji disiplini için hazırlanmış dünya çapındaki en kapsamlı veri tabanıdır. Geniş bir konu yelpazesine sahip bu otorite kaynak, insan davranış ve etkileşiminin tüm yönlerini inceleyerek, akademisyenlere ve araştırmacılara eşsiz bir bilgi kaynağı sunar. Ayrıca, kendi alanlarındaki en çok alıntılanan, en etkili yazarlardan oluşan 26.000'den fazla yazar profili içerir.

Deneme Erişimi Süresi: 31 Ekim 2018 - 15 Aralık 2018

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel