Maltepe Üniversitesi | Kaynak Bağışı

Kaynak Bağışı

Paylaş

Bağış yoluyla gelen materyalin uygunluğu kontrol edilir, kullanılabilir olan materyal yayın türüne göre ayırılır.

Yayınları bağışlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür yazısı yazılır.

Bağış yayın kabul ilkeleri şunlardır:

  1. Bağış yapmak isteyen kişi veya kurumların bağış yapacakları yayınlar Daire Başkanlığınca önceden incelenir.
  2. Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun, araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
  3. Fiziksel açıdan; temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış, çizilmiş ve karalanmış yayınlar bağış olarak kabul edilemez.
  4. Süreli yayınlarda ve ansiklopedilerde kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.
  5. Yayınların rafa çıkarılması veya fazla nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Daire Başkanlığına aittir.

Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel