Maltepe Üniversitesi | Yayınlarımız

Yayınlarımız

Paylaş
Hukuk Fakültesi Yayınları
YAYIN İSMİ HAZIRLAYAN FİYAT
Anayasa Hukukunun Çalışma Yöntemleri. 2009  F. MÜLLER, B.ODER, F. SAĞLAM 15,00 TL
Endüstiriyel Demokrasi 2006 Engin ÜNSAL 15,00 TL
Eski Vakıfların Yeni Sorunları. 2001 İsmet SUNGURBEY 20,00 TL
Hayvan Hakları. 1999 İsmet SUNGURBEY 17,50 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2002/1   4,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2002/2   4,25 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2003/1   5,50 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2003/2   5,50 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2004/1 : Prof. Dr. Ayferi Göze' ye Armağan   20,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/1   10,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/2   10,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2006/1   15,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2006/2   15,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2007/1 : Prof.Dr. Aydın Aybay' a Armağan   20,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2007/2 : Prof. Dr. Aydın Aybay'a Armağan   20,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2008/1 : Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı   20,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2008/2 : Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı   20,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2008/Özel Sayı : Üniversitemizin ve Fakültemizin 10. Yıl Kuruluş Armağanı   15,00 TL
Hukuk Fakültesi Dergisi 2009/1 2009/1      
Hukuk Fakültesi Dergisi 2009/2 2009/2      
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları  Lütfi AKSOY 35,00 TL
Miras Hukuku Dersleri. Yeni Medeni Kanuna Göre Gözden Geçirilmiş.( 4.bs.) 2003 AYBAY, AYDIN Tükendi Aydın AYBAY TÜKENDİ

 

İletişim Fakültesi Yayınları
YAYIN İSMİ HAZIRLAYAN FİYAT
Radyo-Televizyon Haberciliği ve Metin Yazma-Röportaj Teknikleri. 1999 Ali KAPTAN 15,00 TL
1927'den Günümüze Anılarla Radyo- Televizyon. 2002 Ali KAPTAN 10,00 TL
Sinemaya Giriş. 2.bs. 1999. Alım Şerif ONARAN 20,00 TL
Türkiye'de Radyo ve Televizyon Düzeni. 2000 Jale SARMAŞIK 10,00 TL
Central Eurasian Studies : Past, Present and Future H. KOMATSU, Şahin KARASAR, T. DADABAEV 40,00 TL
İletişim Fakültesi Dergisi 2000/1   3,50 TL
İletişim Fakültesi Dergisi 2001/1   4,00 TL
İletişim Fakültesi Dergisi 2002/1   4,00 TL
İletişim Fakültesi Dergisi 2003/1   6,00 TL

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yayınları
YAYIN İSMİ HAZIRLAYAN FİYAT
21. Yüzyılın Başında İnsan Haklarını Korumada Karşılaşılan Sorunlar yay. haz. İoanna KUÇURADİ 15,00 TL
Beşinci Balkan Ülkeleri Felsefe Semineri : Güneydoğu Avrupa'da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları  yay. haz. İoanna KUÇURADİ 15,00 TL
Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı  Kurultayı: Bildiriler, İstanbul 11-12 Kasım 2005 2006.  yay. haz. Yusuf ÇOTUKSÖKEN  
Felsefe Söyleşileri. I- II.  2003 yay. haz. Betül ÇOTUKSÖKEN TÜKENDİ
Felsefe Söyleşileri. III.-IV. 2006 yay. haz. Betül ÇOTUKSÖKEN  
Felsefe Söyleşileri VII.-VIII. yay. haz. Betül ÇOTUKSÖKEN, Dilek Arlı ÇİL 25,00 TL
Felsefe Söyleşileri V.- VI. yay. haz. Betül ÇOTUKSÖKEN, Ahu TUNÇEL 15,00 TL
Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2002/1   3,50 TL
Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2002/2   4,00 TL
Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2003/1   4,00 TL
Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2003/2   2,50 TL
Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2004/1   2,50 TL
Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2004/2    
Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2005/1    
Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2006/1    
Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 2007/1    
Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek : Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar yay. haz. İoanna KUÇURADİ 15,00 TL
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları yay. haz. İoanna KUÇURADİ 15,00 TL
Külli Külliyat-ı Şems-i Rumi Mecmua-i Karnakkaş : Eski ve yeni Sazendelerden Sesler. 2008 çev. Emine Şeyma Usta  80,00 TL
Nail Güreli Kitaplığı : Bir Kitaplığın Öyküsü yay. haz. Nail GÜRELİ 5,00 TL
Şiddet ve İnsan Hakları yay. haz. İoanna KUÇURADİ 10,00 TL
Uygarlığın Bam Teli. 2005 Vedat GÜNYOL 10,00 TL
Üçüncü Kılıç : İzmir'in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin. 2006 Kemal ARI  
XX. Dilbilim Kurultayı Bildirileri : 12-13 Mayıs 2006 yay. haz. Yusuf ÇOTUKSÖKEN, Nafi YALÇIN 20,00 TL
Yaza-Yaşaya / Nermi Uygur'un Anısına. 2006 Betül ÇOTUKSÖKEN 5,00 TL

 

Meslek Yüksekokulu Yayınları
TITLE AUTHOR PRICE
Meslek Yüksekokulu Dergisi 2001/1   4,50 TL
Meslek Yüksekokulu Dergisi 2001/2   3,50 TL
Meslek Yüksekokulu Dergisi 2003/1   4,00 TL

 

Mühendislik Fakültesi Yayınları
YAYIN İSMİ HAZIRLAYAN FİYAT
Diferansiyel Denklemler, 2.bs.2006 Eren ŞABAN, Mesut RAZBONYALI 26,00 TL
Lineer Cebir,  2.bs. 2006 Eren ŞABAN, Mesut RAZBONYALI 25,00 TL
İstatistik ,2.bs. 2009 Meriç ÖZTÜRKCAN 30,00 TL
Regresyon Analizi, 2009 Meriç ÖZTÜRKCAN 25,00 TL
Kuantum Bilgisayarlarda Hesaplamaya Giriş çev. K. KÖYMEN, İ. TÜRKYILMAZ, M. ŞAHİN 20,00 TL

 

Tıp Fakültesi Yayınları
YAYIN İSMİ HAZIRLAYAN FİYAT
ERCP
M. N. KALKAY, O.U. BAYRAMİÇLİ, M. ÖZEL
15,00 TL

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Yayınları
YAYIN İSMİ HAZIRLAYAN FİYAT
You Can : Elementary A1 Özden ÖZLÜ, Canan SARIKAYA 30,00 TL
Guide to Study Skills. 2000 Seran KÜÇÜK 10,00 TL
Spirit of Tenses in English. 2000 Faruk ŞENTÜRK 15,00 TL
Living Sentence Patterns in English. Faruk ŞENTÜRK 15,00 TL
Competense in through Exercises 2001 Faruk ŞENTÜRK TÜKENDİ
English For Law , 2.bs. 2006 İfakat KARSLI TÜKENDİ
Psychology for All. 2005 Seran KÜÇÜK 15,00 TL

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel