Maltepe Üniversitesi | Senato

Senato

Paylaş
Rektör Prof. Dr. Şahin KARASAR
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma AKŞİT
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim NALBANT
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan CEYLAN
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Oktay YALIN
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz DEMİR
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Hülya ŞİMGA
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet YAZICI
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Murat ESİN
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim NALBANT
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selva ERSÖZ KARAKULAKOĞLU
Konservatuvar Müdürü Prof. Çiğdem İYİCİL
Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeliha ÖZER
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Yıldız CAN
Eğitim Fakültesi Senatörü Dr. Ögr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN
Güzel Sanatlar Fakültesi Senatörü Doç. Dr. Zerrin YANIKKAYA
Hukuk Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Devrim ULUCAN
İletişim Fakültesi  Senatörü Prof. Dr. Recep TAYFUN
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Nermin ÇELEN
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Senatörü Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Derya OKTAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Oruç Raif ÖNVURAL
Tıp Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Bekir Yılmaz CİNGÖZBAY
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel