Maltepe Üniversitesi | ProQuest Publicly Available Content Database

ProQuest Publicly Available Content Database

Paylaş

Diğer veritabanlarını ve koleksiyonları tamamlamak üzere tasarlanan bu çok disiplinli veri tabanı, dünyanın her yerinden bir dizi farklı kaynaktan, tümü açık erişimli veya lisanssız olan, kamuya açık bilimsel içerik için tam metin bağlantılarını bir araya getirir. Açık erişim dergilerinin yanı sıra arXiv gibi ana konu havuzlarından gelen içeriği içerir. İçerik, dergi makalelerini, ön baskıları, tezleri, konferans bildirilerini ve raporları içerir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel