Maltepe Üniversitesi | Ücretsiz Veri Tabanları

Ücretsiz Veri Tabanları

Paylaş
Veri tabanı adı ve bağlantısı: Veri tabanı açıklaması:
Acar Index Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. Site üzerinden arama sorguları yapabilir, akademik yayınlara bağlantılı siteler üzerinden ulaşabilirsiniz.
AIDSTRIALS HIV enfeksiyonu ve AIDS’in tedavisinde klinik uygulamalarında test edilen kimyasal maddeler hakkında bilgi veren bir veri tabanıdır.
Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex)  
Anadolu Üniversitesi e-kitaplar  
Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sitesi Ankara Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarının uluslar arası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı veya elektronik kopyaları
Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri  
Ankara Üniversitesi Dergiler Veri Tabanı  
Ankara Üniversitesi e-kitaplar  
Araştırmax : Bilimsel yayın İndeksi  
arXiv.org Fizik, matematik, doğrusal olmayan bilimler, bilgisayar bilimleri ve nicel biyoloji konularında önbaskı arşivi.
ASEE – American Society for Engineering Education Mühendislik konusunda ve tam metindir.
AskOxford Dictionary Oxford Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.
ASOS Index : Social Science Index  
Atatürk Ü. Açık Arşiv  
Atılım Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri  
Başkent Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri  
Belleten  
BİBTA-Bibliyografyalar Veri Tabanı  
BİLGEİŞ-Bilişim ile Gelen İş Dünyası-ODTÜ'den herkese ücretsiz dersler  
Bioline International  
BioMed Central Biyoloji ve Tıp alanındaki dergilere Tam Metin erişebilirsiniz. Bazı kritik ve raporlar için üyelik istiyor.
Biyografyalar (Genel) Osmanlı padişahları, cumhurbaşkanları, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler, besteciler, sinema-oyuncuları, askerler ve işadamları hakkında biyografik bilgiler içermektedir.
Brenda (The Comprehensive Enzyme Information System) 3500 farklı enzimle ilgili tam metin veri içerir.
Bulgaristan Milli Kütüphanesi  
Cambridge Dictionaries Online Cambridge Dictionary’ nin ücretsiz internet versiyonu.
Canada Thesis Service Kanada Milli Kütüphanesi tezleri
ChemSpider  
CogPrints Bilişsel Bilimler alanında, kendi kendine arşivlenmiş hakemsiz ön baskı ve hakemli yeni baskı dergileri kapsayan bir Açık Arşivdir. Psikoloji, Nöroloji, Davranışçı Biyoloji, Dilbilim, Yapay Zeka ve Felsefe alanlarını içermektedir. CogPrint Arşiv yazılımı, şu an, tüm disiplinler için ücretsiz üniversitelerde kullanılmak üzere, açık kaynak Eprint yazılımı olarak Santa-Fe uyumlu hale getirilmektedir.
Consumer Drug Information – FDA U.S. Food & Drug Administration / Center for Drug Evaluation and Research tarafından hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer Indications gibi sitelere bağlantıları içermektedir.
Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi  
DART-Europe E-theses Portal  
DergiPark Akademik  
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü  
DOAB : Directory of Open Access Books  
DOAJ : Directory of Open Access Journals Açık erişimli bilimsel dergilerde yayınlanan, tam metin makaleler yer alır. 11428 dergideki makalelere erişim olanağı bulunur. Bugüne kadar 3067028 makale arşivlenmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri  
Doğuş Üniversitesi Makale Veri Tabanı  
Dokümanter Film Arşivi  
DPT Elektronik Kütüphanesi DPT’nin yayınları, kalkınma planları, uzmanlık tezleri vb. tam metinlerine erişim olanağı sağlar.
Dünya Gelişim Kaynakları 6,000 Dünya Bankası raporlarına alıntı içermektedir. Bunlar, Proje değerlendirme raporları, Ekonomi ve Sektör Çalışmaları raporlarını kapsamaktadır. ABD Jeoloji Raporları ve diğer yayınlara USGS Web sitesinden erişilebilir.
[email protected]  
EconBiz  
EconPapers 304.014 taranabilir çalışma tablosu, makale ve yazılım dokümanından 206.521’ine ücretsiz olarak erişim mümkündür.
Eigenfactor  
Elektrik Mühendisleri Odası e-kitaplar  
E-LIS (E-prints in Library and Information Science [ 2003 – ] Kütüphanecilik ve bilgi bilim konularında açık arşiv.
Encyclopedia Britannica  
Encyclopedia of Earth  
E-print Network Fen Bilimleri ağırlıklı 590.000 dokümanı indeksler. Temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.
EThOS  
Europe PubMed Central  
FindArticles at BNET  
FirstGov for Science  FirstGov For Science, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bilimsel kuruluşlarındaki bilgi kaynaklarına erişim sağlar. Bu veritabanı, bu kuruluşlar tarafından seçilmiş herbiri kendi alanının en iyisi olan, güvenilir bilgi kaynaklarını içermektedir. Bu bilgi kaynakları makaleleri, toplantı tutanakları ve teknik raporların veritabanları ile seçilmiş bilimsel web sayfalarını içerir. Bu web sayfaları ve veri tabanları, tarama ekranında birlikte veya ayrı ayrı taranabilir. Ayrıca FirstGov for Science veritabanında eğitime yardımcı web sayfaları da bulunmaktadır.
Forgotten Books  
Free e-Books by Project Gutenberg  
FreeBooks4 Doctors Internet üzerinde yer alan tıp ve sağlık bilimleriyle ilgili çeşitli konulardaki 600’den fazla kitaba tam metin erişim olanağı sağlanabilmektedir. Kitapların İlgili Olduğu Konular
Gazi Üniversitesi Açık Arşiv  
Genamics Journal Seek 68411 derginin içeriği, konusu, yayınevi, kısa adı ve ISSN’i hakkında bilgi verir. Dergilerin web sayfalarına bağlantı sağlar.
Google Scholar  
Hastalık Denetim ve Engelleme Merkezleri (CDC) Web sitesi, tam-metin MMWR ve öteki CDC yayın ve data arşivine erişim sağlamaktadır. Yayınlar CDC Wonder yoluyla taranabilir.
HathiTrust Digital Library  
Health & Human Services (SIS)– NLM Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir.
HighWire Press 924 dergiye Tam Metin erişim (Bazı dergilerin son sayıları ambargoludur).
Hukukkaynaklari.com : Elektronik Bibliyografya  
IDEAS Ekonomi konusundaki 300.000 araştırma dokümanının 200.000’i tam metin olarak görüntülenebilmektedir.
Intech E-Books  
IRCICA Kütüphanesi  
Islamic Heritage Project  
İSAM İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanı  
İSAM Makaleler Veri tabanı  
İSAM Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı  
İSAM Osmanlıca Risaleler Veri Tabanı  
İSAM Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı  
İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı  
İSAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı  
İstanbul Kadı Sicilleri  
İzmir Milli Kütüphane  
Japan Science and Technology  
Kaynakça.info : Türkiye Kaynakçası  
Kim Kimdir? Edebiyat, sanat, din, devlet-siyaset, bilişim, basın-yayın, düşünürler, eğitim, hukuk, ekonomi, magazin, sağlık, spor gibi çeşitli alanlarda ün yapmış kişiler hakkında bilgi içermektedir.
KoMCI : Korean Medical Citation Index  
KoreaMed  
Kültür ve Turizm Bakanlığı e-kitapları  
Marmara Üniversitesi e-Kitapları  
Martindale’s The Reference Desks Jim Martindale tarafından tasarlanmıştır., A.B.D. Marthindale Sağlık Bilimi rehberinin; ansiklopedileri,sözlükleri, ansiklopedik sözlükleri, interaktif olarak anatomiyi gözden geçireceğiniz metinleri, ders notlarını, sınavları, literatür tarama olanaklarını ve çok daha fazlasını içeren geniş çapta siteye bağlantısı bulunmakta.
MedlinePlus Sağlık çalışanlarının ve sağlık tüketicilerinin doğru ve güncel tibbi bilgiye erişilebilmesi amacıyla hazırlamışır; tüketici sağlığı, hastalıklar ve detayları hakkında geniş bilgi bulunabilmektedir. MedlinePlus, NLM ve National Institutes for Health tarafından üretilen bilgilere ve tıp ansiklopedileri, sözlükler, hastane ve doktor rehberleri, ilaç rehberleri gibi kaynaklara tam metin erişim sağlamaktadır.
Mendeley  
Mesleki Yeterlilikler Kurumu  
MIT OpenCourseWare  
Milli Kütüphane Başkanlığı  
Million Book Project  
MUSOPEN  
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NLM) NLM’nin hazırladığı tıp ve sağlık konularında 16 değişik veri tabanından oluşan ve bu veri tabanları üzerinde tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir.
National Cancer Institute  
OAPEN Library  
OECD Library  
OpenAIRE  
Osmanlıca Mahalli Gazeteler  
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı  
PakMediNet  
PEDro : Physiotherapy Evidence Database  
PhilPapers  
Project Gutenberg Electronic Public Library Gutenberg Elektronik Halk Kütüphanesi Projesi, başta klasik kitaplar olmak üzere, metinlerin elektronik versiyonlarını üretmektedir. Proje, Web’de ücretsiz 10,000 tam-metin kitap sunmayı hedeflemektedir. Her yıl 1000 kitap eklenmektedir.
PubChem  
PubMed  
PubMed Central  
PubMed Health  
Research Papers in Economics (RePEc)  
Sabancı Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri  
SAUX-Sakarya Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri  
Sayıştay Dergisi  
ScopeMed  
Süleyman Demirel Ü. Açık Arşiv  
T.C. Resmi Gazete  
TBMM Kütüphanesi  
TC Merkez Bankası Makale Veri Tabanı  
Teknolojik Araştırmalar e-Indeks  
Temel ve Ekonomik Sosyal Göstergeler Veri Tabanı  
The Adam Health Illustrated Encyclopedia – NLM Hastalıklar, testler, semptomlar, yaralanmalar ve cerrahi hakkında bilgi içeren bir e-ansiklopedidir.
The National Academy Press  
The SCImago Journal & Country Rank  
The Universal Digital Library  
TOAD : Türkiye Ölçme Araçları Dizini  
TOBB Sanayi Veri Tabanı  
TR Dizin [Atıf veri tabanı]  
Trip Database  
TUİK- İstatistikler  
TÜBA Açık Ders Malzemeleri  
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi  
TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Popüler bilim kitapları bilimi sevdirmek, bilimsel ve teknolojik yenilikleri okuyucunun bilgisine sunmak, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada öncü rol oynamak amacıyla 1993 yılında yayımlanmaya başlamıştır. 
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veri Tabanı  
Türk Eğitim İndeksi  
Türk Medline  
Türk Müzik Kültürünün Hafızası [Nota Arşivi]  
Türk Psikiyatri Dizini  
Türk Sineması Arşiv Veri Tabanı  
Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı  
Türkiye Adalet Akademisi  
Türkiye Akademik Arşivi  
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları-Düsturlar  
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi  
Türkiye Makaleler Bibiliyografyası  
Türkiye Makaleler Bibliyografyası  
TürKomp : Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı  

Ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen, işlenmiş-işlenmemiş tarımsal ürünlerin, besin öğeleri bileşimlerinin ve enerji değerlerinin yer aldığı Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı TürKomp’ta 14 gıda grubundan 580 gıdaya ait 100 gıda bileşeni için yaklaşık 63.000 gıda bileşeni ve enerji değeri verisi bulunmaktadır.

Aramalar menüsünden gıdaya, bileşene, beslenmeye ve gıda gruplarına göre arama yaparak gıdaların besin ögeleri ve enerji değerlerine ulaşabilir; bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz.

Beslenme çantası ile, günlük diyetinizde yer alan gıdaların içeriğini kolaylıkla hesaplayabilir ve gıdaları karşılaştırma uygulamasıyla 2 farklı gıdaya ait bileşen değerlerini aynı ekran üzerinde görebilirsiniz. Gıda tanımlama sistemi Langual ile benzer özelliklere sahip gıdaları başka ülkelere ait veri tabanlarında yer alan verilerle de karşılaştırabilirsiniz.

Ulusal Gıda Kompozisyon Veritabanı  
Ulusal Tez Merkezi  
UNESCO  
USDA National Agricultural Library  
Veri Kaynağı  
World Health Organization (WHO)  
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e-Kitapları  
Yunus NABİ Bibliyografyası  
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel